Logs for #nikola for 2016-09-29

07:23:30 <mofm> thanks ChrisWarrick 
07:23:33 <mofm> solved
15:10:28 -GitHub[nikola]:#nikola- [nikola] Kwpolska pushed 1 new commit to master: https://git.io/vPTrB
15:10:28 -GitHub[nikola]:#nikola- nikola/master 8fd3765 Chris Warrick: Read dependent files in UTF-8 mode (via getnikola/plugins#161)...
15:15:24 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#7613 (master - 8fd3765 : Chris Warrick): The build passed.
15:15:25 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/1e627f307861...8fd3765a80a0
15:15:25 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/163747008
22:10:13 -GitHub[nikola]:#nikola- [nikola] Kwpolska created requires-io-master from master (+0 new commits): https://git.io/Sm_jqQ
22:15:58 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#7614 (requires-io-master - bed00dc : requires.io): The build passed.
22:15:59 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/8fd3765a80a0...bed00dcb245c
22:15:59 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/163859533
22:19:03 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#7615 (requires-io-master - 8fd3765 : Chris Warrick): The build passed.
22:19:04 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/requires-io-master
22:19:04 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/163859547
23:41:49 -GitHub[nikola]:#nikola- [nikola] Kwpolska pushed 1 new commit to requires-io-master: https://git.io/vPkdf
23:41:49 -GitHub[nikola]:#nikola- nikola/requires-io-master 275cf95 requires.io: [requires.io] dependency update
23:47:39 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#7617 (requires-io-master - 275cf95 : requires.io): The build passed.
23:47:40 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/bed00dcb245c...275cf95cfcc3
23:47:40 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/163878302